Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 19250
Jakost vod - Průkaz přítomnosti bakterií rodu Salmonella

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Detection of Salmonella spp.
Třídicí znak:757855
Schválena:16.3.2011
Vydána:1.4.2011
Účinnost od:1.5.2011
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:347 kB
Změny:*Z1 6.13 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.6.2013
Věstník:6/2013
Účinnost od:1.7.2013
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:114 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama