Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12906
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pemza

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Products used for treatment of water intended for human consumption - Pumice
Třídicí znak:755706
Schválena:2.3.2006
Vydána:1.4.2006
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:1.6.2013
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12906:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:169 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama