Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 20179
Jakost vod - Stanovení microcystinů - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a HPLC s UV detekcí

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of microcystins - Method using solid phase extraction (SPE) and high performance liquid chromatography (HPLC) with ultraviolet (UV) detection
Třídicí znak:757574
Schválena:19.7.2006
Vydána:1.8.2006
Účinnost od:1.9.2006
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:ISO 20179:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:798 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama