Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15078
Chemické výrobky používané k úpravě bazénových vod - Kyselina sírová

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sulfuric acid
Třídicí znak:755648
Schválena:9.11.2006
Vydána:1.12.2006
Účinnost od:1.1.2007
Platnost ukončena:1.11.2013
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 15078:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:173 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama