Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7837
Jakost vod - Stanovení koliformních bakterií v nedesinfikovaných vodách

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Detection and enumeration of coliform bacteria in non-disinfected waters
Třídicí znak:757837
Schválena:26.2.2010
Vydána:1.3.2010
Účinnost od:1.4.2010
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:169 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama