Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16932-1
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Čerpací systémy - Část 1: Obecné požadavky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Drain and sewer systems outside buildings - Pumping systems - Part 1: General requirements
Třídicí znak:756113
Schválena:3.9.2018
Vydána:1.10.2018
Účinnost od:1.11.2018
Platnost ukončena:1.3.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1066 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama