Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14622
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s kruhovým přepadem (omezený) - Skupina A - Druh F

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with circular overflow (restricted) - Family A, type F
Třídicí znak:755424
Schválena:16.12.2005
Vydána:1.1.2006
Účinnost od:1.2.2006
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14622:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:377 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama