Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 13160
Kvalita vod - Stroncium 90 a stroncium 89 - Kapalinová scintilační metoda nebo metoda proporcionálního počítání

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Strontium 90 and strontium 89 - Test methods using liquid scintillation counting or proportional counting
Třídicí znak:757637
Schválena:17.2.2016
Vydána:1.4.2016
Účinnost od:1.5.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1284 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama