Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 5667-6
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Sampling - Part 6: Guidance on sampling of rivers and streams
Třídicí znak:757051
Schválena:11.4.2008
Vydána:1.5.2008
Účinnost od:1.6.2008
Platnost ukončena:1.4.2017
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:295 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama