Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 9698
Kvalita vod - Tritium - Kapalinová scintilační měřicí metoda

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Tritium - Test method using liquid scintillation counting
Třídicí znak:757635
Schválena:1.11.2019
Vydána:1.12.2019
Účinnost od:1.1.2020
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:396 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama