Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 11731
Kvalita vod - Stanovení bakterií rodu Legionella

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Enumeration of Legionella
Třídicí znak:757881
Schválena:15.12.2017
Vydána:1.1.2018
Účinnost od:1.2.2018
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:581 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama