Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 6060
Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of the chemical oxygen demand
Třídicí znak:757522
Schválena:12.11.2008
Vydána:1.12.2008
Účinnost od:1.1.2009
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:255 kB
Opravy:*1 6.10 (viz seznam oprav)
Změny:*Z1 3.10 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.6.2010
Věstník:6/2010
Účinnost od:1.7.2010
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:94 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2010
Věstník:3/2010
Účinnost od:1.4.2010
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:151 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama