Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 5667-24
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 24: Návod pro provádění auditů odběru vzorků

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Sampling - Part 24: Guidance on the auditing of water quality sampling
Třídicí znak:757051
Schválena:6.4.2017
Vydána:1.6.2017
Účinnost od:1.7.2017
Platnost ukončena:1.10.2018
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:108
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1380 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama