Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13177
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Methanol

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Methanol
Třídicí znak:755883
Schválena:30.7.2010
Vydána:1.9.2010
Účinnost od:1.10.2010
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:212 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele