Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI ISO/TR 11044
Jakost vod - Vědecké a technické aspekty vsádkových zkoušek inhibice růstu řas

Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Scientific and technical aspects of batch algae growth inhbition tests
Třídicí znak:757744
Schválena:17.12.2010
Vydána:1.1.2011
Účinnost od:1.2.2011
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1077 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama