Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14452
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Přerušovač průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým článkem - DN 10 až DN 20 včetně - Skupina D - Druh B

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Pipe interrupter with atmospheric vent and moving element DN 10 to DN 20 inclusive - Family D, type B
Třídicí znak:755414
Schválena:19.9.2005
Vydána:1.10.2005
Účinnost od:1.11.2005
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14452:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:344 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama