Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 11704
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Kapalinová scintilační měřicí metoda

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Gross alpha and gross beta activity - Test method using liquid scintillation counting
Třídicí znak:757608
Schválena:6.6.2019
Vydána:1.8.2019
Účinnost od:1.9.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1484 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama