Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1018
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Calcium carbonate
Třídicí znak:755891
Schválena:20.2.2007
Vydána:1.3.2007
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.12.2013
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1018:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:189 kB
Opravy:*1 8.08, *2 5.10 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.8.2008
Věstník:8/2008
Účinnost od:1.9.2008
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:103 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: 2
Typ:tisková oprava
Vydána:1.5.2010
Věstník:5/2010
Účinnost od:1.6.2010
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:136 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama