Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 17136
Kvalita vod - Návod pro terénní a laboratorní postupy pro kvantitativní analýzu a identifikaci makrozoobentosu z vnitrozemských povrchových vod

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Guidance on field and laboratory procedures for quantitative analysis and identification of macroinvertebrates from inland surface waters
Třídicí znak:757704
Schválena:12.8.2019
Vydána:1.9.2019
Účinnost od:1.10.2019
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1313 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama