Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 24512
Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro management subjektů poskytujících služby spojené s dodávkou pitné vody a pro posuzování těchto služeb

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Activities relating to drinking water and wastewater services - Guidelines for the management of drinking water utilities and for assessment of drinking water services
Třídicí znak:759002
Schválena:24.2.2009
Vydána:1.3.2009
Účinnost od:1.4.2009
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:507 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama