Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12914
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškový perlit

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Products used for the treatment of water intended for human consumption - Powdered perlite
Třídicí znak:755714
Schválena:15.2.2006
Vydána:1.3.2006
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.6.2013
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12914:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:184 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele