Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16058
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro ohodnocení povlaků s niklovými vrstvami - Dlouhodobá zkušební metoda

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Influence of metallic materials on water intended for human consumption - Dynamic rig test for assessment of surface coatings with nickel layers - Long-term test method
Třídicí znak:755473
Schválena:20.11.2012
Vydána:1.12.2012
Účinnost od:1.1.2013
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3956 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama