Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7714
Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení bentosu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Biological analysis - Determination of benthos
Třídicí znak:757714
Schválena:17.6.2015
Vydána:1.7.2015
Účinnost od:1.8.2015
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:279 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama