Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7481
Jakost vod - Stanovení rozpuštěného reaktivního křemíku molybdenanem amonným

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of dissolved molybdate-reactive silica
Třídicí znak:757481
Schválena:11.2.2011
Vydána:1.3.2011
Účinnost od:1.4.2011
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:187 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama