Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7477
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných síranů - Odměrná metoda s dusičnanem olovnatým

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of dissolved sulphate - Lead nitrate titrimetric method
Třídicí znak:757477
Schválena:26.2.2010
Vydána:1.3.2010
Účinnost od:1.4.2010
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:193 kB
Opravy:*1 5.10 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.5.2010
Věstník:5/2010
Účinnost od:1.6.2010
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:86 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama