Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13752
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid manganičitý

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Manganese dioxide
Třídicí znak:755722
Schválena:21.1.2013
Vydána:1.2.2013
Účinnost od:1.3.2013
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:228 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama