Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1210
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Trifosforečnan pentasodný

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium tripolyphosphate
Třídicí znak:755867
Schválena:1.9.2005
Vydána:1.10.2005
Účinnost od:1.11.2005
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1210:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:213 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama