Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 11349
Jakost vod - Stanovení málo těkavých lipofilních látek - Gravimetrická metoda

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of low-volatility lipophilic substances - Gravimetric method
Třídicí znak:757510
Schválena:21.7.2011
Vydána:1.8.2011
Účinnost od:1.9.2011
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:193 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama