Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12255-6
Čistírny odpadních vod - Část 6: Aktivace

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Wastewater treatment plants - Part 6: Activated sludge process
Třídicí znak:756403
Schválena:11.2.2003
Vydána:1.3.2003
Účinnost od:1.4.2003
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12255-6:2002
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:209 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama