Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 11731-2
Jakost vod - Stanovení bakterií rodu Legionella - Část 2: Metoda přímé membránové filtrace pro vody s malým počtem bakterií

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Detection and enumeration of Legionella - Part 2: Direct membrane filtration method for waters with low bacterial counts
Třídicí znak:757881
Schválena:27.12.2004
Vydána:1.1.2005
Účinnost od:1.2.2005
Platnost ukončena:1.2.2018
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:ISO 11731-2:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:202 kB
Změny:*Z1 8.08 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.8.2008
Věstník:8/2008
Účinnost od:1.9.2008
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:112 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama