Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13443-2+A1
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Mechanické filtry - Část 2: Velikost částic od 1 µm do 80 µm - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water conditioning equipment inside buildings - Mechanical filters - Part 2: Particle rating 1 µm to less than 80 µm - Requirements for performance, safety and testing
Třídicí znak:755463
Schválena:7.1.2008
Vydána:1.1.2008
Účinnost od:1.2.2008
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:795 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama