Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15885
Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace, opravy a výměnu stok a kanalizačních přípojek

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Classification and characteristics of techniques for renovation, repair and replacement of drains and sewers
Třídicí znak:756121
Schválena:9.8.2019
Vydána:1.9.2019
Účinnost od:1.10.2019
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:709 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama