Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12050-3 ed. 2
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 3: Čerpací stanice s omezeným použitím

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Wastewater lifting plants for buildings and sites - Part 3: Lifting plants for limited applications
Poznámka:S účinností od 2016-12-31 se nahrazuje ČSN EN 12050-3 (75 6762) z července 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:756762
Schválena:23.6.2016
Vydána:1.8.2016
Účinnost od:1.9.2016
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:448 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama