Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 10253
Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu mořských řas Skeletonema costatum a Phaeodactylum tricornutum

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Marine algal growth inhibition test with Skeletonema sp. and Phaeodactylum tricornutum
Třídicí znak:757742
Schválena:11.4.2017
Vydána:1.6.2017
Účinnost od:1.7.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1451 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama