Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7171
Kvalita vod - Složení vody pro průmyslové chladicí okruhy

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Water composition for industrial cooling circuits
Třídicí znak:757171
Schválena:12.12.2013
Vydána:1.1.2014
Účinnost od:1.2.2014
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:337 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama