Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13078
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Vzduchová mezera s přívodem vzduchu a přelivem - Skupina A - Druh C

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with submerged feed incorporating air inlet plus overflow - Family A, type C
Třídicí znak:755417
Schválena:27.5.2004
Vydána:1.7.2004
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.4.2005
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13078:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:149 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama