Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16056
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Metoda pro posuzování pasivního vlivu korozivzdorných ocelí

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Influence of metallic materials on water intended for human consumption - Method to evaluate the passive behaviour of stainless steels
Třídicí znak:755471
Schválena:29.11.2012
Vydána:1.1.2013
Účinnost od:1.2.2013
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2223 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama