Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13508-2+A1
Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Investigation and assessment of drain and sewer systems outside buildings - Part 2: Visual inspection coding system
Třídicí znak:756901
Schválena:25.11.2011
Vydána:1.12.2011
Účinnost od:1.1.2012
Počet stran:162
Orientační cena:899 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:4749 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama