Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16695
Kvalita vod - Návod pro odhad objemové biomasy fytoplanktonu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Guidance on the estimation of phytoplankton biovolume
Třídicí znak:757736
Schválena:18.1.2016
Vydána:1.3.2016
Účinnost od:1.4.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:104
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:10541 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama