Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14395-1
Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Hodnocení jakosti vody v akumulačních systémech senzorickou analýzou - Část 1: Zkušební metoda

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Influence of organic materials on water intended for human consumption - Organoleptic assessment of water in storage systems - Part 1: Test method
Třídicí znak:755465
Schválena:1.7.2005
Vydána:1.8.2005
Účinnost od:1.9.2005
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14395-1:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:314 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama