Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12566-7 ed. 2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 7: Prefabricated tertiary treatment units
Poznámka:S účinností od 2018-05-31 se nahrazuje ČSN EN 12566-7 (75 6404) ze září 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:756404
Schválena:27.1.2017
Vydána:1.3.2017
Účinnost od:1.4.2017
Platnost ukončena:1.10.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1340 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama