Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1197
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok dihydrogenfosforečnanu zinečnatého

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Monozinc phosphate solution
Třídicí znak:755823
Schválena:29.7.2014
Vydána:1.9.2014
Účinnost od:1.10.2014
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:242 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama