Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 6230
Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Underground sewers and connections crossing railways and roadways
Třídicí znak:756230
Schválena:22.1.1998
Vydána:1.6.1998
Účinnost od:1.7.1998
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:60 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama