Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15885
Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace a opravy stok a kanalizačních přípojek

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Classification and characteristics of techniques for renovation, repair and replacement of drains and sewers
Třídicí znak:756121
Schválena:19.3.2019
Vydána:1.5.2019
Účinnost od:1.6.2019
Platnost ukončena:1.10.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1682 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama