Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15072+A1
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium dichlorisocyanurate, anhydrous
Třídicí znak:755642
Schválena:12.9.2008
Vydána:1.10.2008
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.11.2013
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:180 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama