Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 29201
Kvalita vod - Variabilita výsledků zkoušek a nejistota měření u mikrobiologických metod

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - The variability of test results and the uncertainty of measurement of microbiological enumeration methods
Třídicí znak:757014
Schválena:20.12.2012
Vydána:1.1.2013
Účinnost od:1.2.2013
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:553 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama