Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16503
Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik brakických a pobřežních vod

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Guidance standard on assessing the hydromorphological features of transitional and coastal waters
Třídicí znak:757789
Schválena:9.12.2014
Vydána:1.2.2015
Účinnost od:1.3.2015
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:54
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:445 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama