Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14095
Zařízení k úpravě vody v budovách - Elektrolytická dávkovací zařízení s hliníkovými anodami - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water conditioning equipment inside buildings - Electrolytic treatment systems with aluminium anodes - Requirements for performance, safety and testing
Třídicí znak:755202
Schválena:21.2.2005
Vydána:1.3.2005
Účinnost od:1.4.2005
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14095:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:221 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama