Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1406
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Modifikované škroby

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Modified starches
Třídicí znak:755811
Schválena:16.4.2018
Vydána:1.6.2018
Účinnost od:1.7.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:874 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama