Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12915-1
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 1: Čerstvé granulované aktivní uhlí

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Products used for the treatment of water intended for human consumption - Granular activated carbon - Part 1: Virgin granular activated carbon
Třídicí znak:755715
Schválena:2.7.2009
Vydána:1.8.2009
Účinnost od:1.9.2009
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:239 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama